Sledujte nás na:
 • en
 • sk

Služby kliniky Hollywood smile

Komplexné vyšetrenia

 • vstupné a preventívne prehliadky pre deti a dospelých
 • komplexná diagnostika pre konzervačné, protetické, parodontologické, implantologické a chirurgické ošetrenia
 • diagnostika zubného kazu objektívnou metódou a radiodiagnostikou
 • diagnostika defektov chrupu a plánovanie protetickej liečby
 • vyšetrenie rizika vzniku zubného kazu
 • RTG vyšetrenie

Dentálna hygiena v Košiciach

 • Inštruktáž a nácvik individuálnej ústnej hygieny detí a dospelých.
 • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom, air-flow / pieskovanie, fluoridácia.
 • Vyšetrenie a liečba ochorení mäkkých tkanív: krvácanie, zápaly.
 • Odstránenie zubného kameňa, pollishing – leštenie zubov, fluoridácia, motivácia ainštruktáž.
 • Pieskovanie (zuby bez škvŕn) – odstránenie povlaku a pigmentov (káva, čaj, fajčiari, …).
 • Detská hygiena – identifikácia zubného povlaku po nanesení roztoku, motivácia, inštruktáž, polishing a fluoridácia.
 • Poradenstvo pre matky – poučenie ohľadom starostlivosti o ústnu dutinu dieťaťa od jeho prvého zubu
 • Ošetrenie citlivého krčka

Pre zachovanie zdravých zubov v ústnej dutine je nesmierne dôležitá správna ústna hygiena, ktorá by mala byť každodennou súčasťou vášho života, ako aj prevenciou pred zápalovými ochoreniami. Dentálna hygiena je nevyhnutná, pretože práve poškodenie ďasien zápalového pôvodu môže viesť až k trvalej strate chrupu.

Ani domáce čistenie pri maximálnej snahe nemusí byť vždy dokonalé, a preto odporúčame raz za 6 mesiacov odborné čistenie zubov u zubného lekára.

Bielenie zubov priamo v Košiciach

Ešte pred vykonaním samotného bielenia zubov je nevyhnutné zhodnotiť vhodnosť tohto procesu podľa stavu chrupu a kvality skloviny. Následne je možné určiť cieľovú farbu chrupu.

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

AMBULANTNÉ BIELENIE ZUBOV

Ambulantné bielenie zubov vykonáva dentálna hygienička prostredníctvom systému WHITEsmile® Power Bleachin. Tento proces bielenia trvá približne jednu hodinu a možno ho vykonať aj na jednotlivé zuby.

JEDNODUCHÉ AMBULANTNÉ BIELENIE ZUBOV

Bielenie vykonáva dentálna hygienička prostredníctvom bieliacej pasty Polar office.

DOMÁCE BIELENIE ZUBOV

Na domáce bielenie zubov sa používa Karbamid Peroxid s dusičnanom draselným a fluoridom, ktorý aplikuje pacient do nosiča dovtedy, kým nedosiahne požadovaný odtieň.

ČO SPÔSOBUJE SFARBENIE ZUBOV?

Existuje množstvo príčin, ktoré môžu spôsobiť sfarbenie zubov. Najčastejšie je to prirodzený proces starnutia, konzumácia určitých potravín a nápojov, ktoré obsahujú farbivá, ako káva, čaj, červený víno a tabak, no príčinou môže byť aj zranenie, antibiotiká, silné fluoridy, poškodenie nervov a predchádzajúce zubné ošetrenie.

Parodontológia

 • vyšetrenie a diagnostika ochorení parodontu, teda tkaniva okolo zuba
 • prevencia, hygiena, inštruktáž
 • konzervatívna a chirurgická liečba
 • otvorená a uzavretá kyretáž parodontálnych vačkov

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Dentoalveolárna chirurgia

 • preventívne a liečebné zákroky na tvrdých tkanivách
 • estetické zákroky na tvrdých tkanivách v prednom úseku chrupu
 • resekcie koreňového hrotu
 • replantácia, teda opätovné vsadenie zväčša nechcene odstráneného zuba
 • extrakcie zubov múdrosti
 • predprotetická úprava chrupu

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Endodoncia

 • Endodoncia je liečba akútnych zápalov, chronických zápalov, nekrózy zubnej drene a zápalov v okolí koreňového hrotu

Na klinike Hollywood smile používame dva preparačné systémy podľa tvaru koreňového kanálika, Protaper a M-TWO, ktoré umožňujú vybratie nervu a zaplnenie aj zakrivených koreňových kanálikov. Využívame pritom moderné výplnkové materiály a techniky vyplňovania, akými sú Laterálna kondenzácia a Centrálny Protaper čap.

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Estetika

 • estetické biele výplne v prednom chrupe z nanokompozitných materiálov, najnovších a najdrahších materiálov na trhu
 • porcelánové, zirkónové, alebo inCeramové fazety na predných zuboch ako ošetrenie tetracyklínových, sfarbených alebo inak esteticky nevyhovujúcich zubov
 • porcelánové inlaye, onlaye, overlaye
 • porcelánové korunky, celokeramické aj kovokeramické
 • implantáty
 • nesponové snímateľné náhrady
 • plastická chirurgia mäkkých tkanív, predovšetkým ďasien

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Konzervačná terapia

 • vyšetrenie a diagnostika zubného kazu
 • ošetrenie konvenčnými amalgámovými výplňami s vysokou leštiteľnosťou
 • ošetrenie estetickými kompozitnými výplňami
 • výplne a estetické fazety z lisovanej a frézovanej keramiky, inlaye, onlaye, overlaye
 • podanie anestézie je samozrejmosťou

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Protetická stomatológia

 • štandardná aj nadštandardná protetika
 • snímateľné náhrady- celkové aj čiastočné
 • čiastočne snímateľné náhrady so zásuvnými spojmi
 • fixné náhrady – korunky a mostíky z kovokeramiky, inCeramu a zirkónia
 • fazety, inlaye, onlaye, overlaye z lisovanej a frézovanej keramiky
 • implantáty
 • vyšetrenie porúch zhryzu

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Parodontologická chirurgia

 • preventívne a liečebné zákroky na mäkkých tkanivách
 • estetické zákroky na mäkkých tkanivách v prednom úseku chrupu

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia

Zubné implantáty – najlepšie zubné náhrady

Zubný implantát je umelá náhrada vlastného zubu, ktorá je zavedená do ústnej dutiny na miesto pôvodného zubu, a plní tak jeho funkciu. Počas hojenia prirastá kosť k implantátu, ktorý je následne upevnený v kosti. V zásade sa implantáty používajú k náhrade jednotlivých zubov ako piliere pod fixné alebo snímateľné zubné náhrady.

AJ JEDEN CHÝBAJÚCI ZUB ZNÍŽI KVALITU A RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Krásny úsmev a perfektné zuby vám dodajú sebavedomie a dôveru v seba samého. V poslednom desaťročí dosiahla implantológia veľký rozmach, vďaka čomu sa zdokonalili materiály, tvary implantátov a v neposlednom rade aj spôsob ich upevnenia v čeľusti.

ČO JE ZUBNÝ IMPLANTÁT

Zubný implantát je titánový pilier, ktorý chirurgickým zákrokom nahradí koreň toho zubu, ktorý si to vyžaduje. Titán je spravidla ľudským telom prijatý bez akýchkoľvek komplikácií a alergie naň sú veľmi zriedkavé. Tento umelý koreň tvorí základ pre dlhodobé upevnenie protetickej nadstavby, a zároveň vypĺňa medzeru po chýbajúcom zube. Implantáty sa používajú k náhrade jedného alebo aj viacerých zubov.

PREDBEŽNÉ VYŠETRENIE

Liečba začína dohovorom o vašich prianiach a predstavách. Následne naplánujeme miesto pre zavedenie implantátu za využitia najmodernejších röntgenových prístrojov s trojdimenzionálným rozlíšením, ktoré máme k dispozícií.

POSTUP IMPLANTÁCIE

Zákrok sa samozrejme realizuje v lokálnom znecitlivení operovaného miesta. Po prípadnej extrakcii nefunkčných zubov dochádza k obnaženiu povrchu ďasna, kde sa nachádzali pôvodné zuby. Navŕtanie do hĺbky 2- 3 cm sa prevádza do kosti, kde sa predtým nachádzal pôvodný koreň zubu. Do tohto vrtu sa následne vpraví titánový nosný hrot, ktorý má závitový systém, čím sa zabráni nežiaducim pohybom zuba. Táto časť zákroku je minimálne bolestivá a trvá približne 20 až 30 minút. V ďalšom kroku sa vyrobí odtlačok, ktorý po zatuhnutí putuje k ďalšiemu spracovaniu. Výroba koruniek sa uskutočňuje v zubnom laboratóriu a za priaznivých podmienok je možné zavedenie implantátu a jeho zaťaženie protetickou náhradou v rovnaký deň. Doba hojenia sú minimálne 3 mesiace v prípade dolnej čeľuste a 6 mesiacov v prípade hornej čeľuste. Z dlhodobého hľadiska je úspešnosť zavedenia v dolnej čeľusti 95% a v hornej čeľusti 90%.

MOŽNÉ KOMPLIKÁCIE

Rovnako ako pri všetkých chirurgických zákrokoch aj zavádzanie implantátov môže byť do istej miery spojené s určitými zdravotnými rizikami, ktoré sa však vyskytujú veľmi zriedkavo. Implantácia môže zlyhať následkom fajčenia, užívania niektorých druhov liekov alebo nedostatočným množstvom kostnej hmoty v oblasti implantátu. Alergia na titán alebo iný kov, z ktorého je implantát zhotovený, je veľmi vzácna a prakticky sa nevyskytuje.

KEDY POUŽIŤ ZUBNÝ IMPLANTÁT

Zdravé zuby plnia okrem životne dôležitých funkcií ako hryzenie a žuvanie, aj funkciu estetickú, pretože sú dôležité pre celkový výraz a vzhľad našej tváre. Úsmev je základom pre osobitý šarm a prirodzenú krásu, no zdravý chrup je tiež predpokladom pre bezchybnú výslovnosť. K strate vlastných zubov môže viesť behom života mnoho dôvodov, a najčastejšou príčinou býva úraz, ochorenie ďasien alebo zubný kaz.

Zubný implantát spĺňa všetky funkcie pôvodného zubu, a navyše je jeho prirodzenou a vernou kópiou.

Vhodným kandidátom na implantáciu je takmer každý. O vhodnosti implantácie rozhoduje špecialista, a teda zubný lekár, na základe informácii z 3D CT snímku a ďalších skutočností. Pre úspešnú implantáciu je nevyhnutné, aby denzita čeľustnej kosti bola dostatočne kvalitná, pacient bol schopný dôkladne prevádzať dentálnu hygienu a jeho organizmus disponoval normálnou schopnosťou hojenia rán.

Centrum implantológie IMPLANTCARE®

Hľadáte kliniku pre svoje implantáty? Vďaka spolupráci s klinikou IMPLANTCARE® vo Viedni sme pre vás schopní zabezpečiť modernú, profesionálnu implantologickú službu na východnom Slovensku v Košiciach.

Nepravidelná zubná pohotovosť (1)

 • preventívne a liečebné zákroky na mäkkých tkanivách
 • estetické zákroky na mäkkých tkanivách v prednom úseku chrupu

(1) Službu Nepravidelná zubná pohotovosť je poskytovaná výhradne po telefonockej konzultácii. Stomatologická klinika Hollywood Smile s.r.o. si vyhradzuje právo na jej dočasnú nedostupnosť.