Sledujte nás na:
  • sk
  • en

 

mudr-peter-ponist

MUDr. Peter Poništ

Maxillofaciálny chirurg Implantológ Protetik Stomatológ
Drahí pacienti,
s obrovskou ľútosťou v srdci vám musíme oznámiť, že nás opustil náš kolega, dobrý priateľ, šikovný vzdelaný lekár a zručný chirurg, primár MUDr. Peter Poništ, MHA. My, jeho kolegovia a kolegyne, sme stratili snaživého a zo života sa radujúceho spolupracovníka, ktorý bol pre nás učiteľom. Aj naďalej sa budeme snažiť šíriť jeho odkaz ako v profesnom, tak aj v súkromnom živote. Neostáva nám nič iné, len sa rozlúčiť a v dobrom spomínať. Česť jeho pamiatke.

 


Všeobecné informácie

Zhrnutie Maxilofaciálny chirurg a odborný garant pre kliniku HOLLYWOOD SMILE v odbore dentoalveolárna chirurgia medzi rokmi 2012 až 2015.
Dátum narodenia 10. december 1969
Zamestnanie Od roku 1993 až po rok 2015, zamestnaný na klinike stomatológie maxillofaciálnej chrirurgie UNLP.

 


Vzdelanie a odbornosť

2012 – 2015 Stomatologická klinika HOLLYWOODSMILE s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, Slovenská republika
1993 – 2015 Klinika stomatológie maxillofaciálnej chrirurgie UNLP
1996 Prvá atestácia v odbore stomatológia.
Štátna špecializačná skúška v odbore maxilofacialná chirurgia
Lekárska fakulta, UPJŠ Košice
Zdieľaj na sociálnych sieťach: