Sledujte nás na:
  • sk
  • en

Zubné implantáty

Zubný implantát je umelá náhrada vlastného zubu, ktorá je zavedená do ústnej dutiny na miesto pôvodného zubu, a plní tak jeho funkciu. Počas hojenia prirastá kosť k implantátu, ktorý je následne upevnený v kosti. V zásade sa implantáty používajú k náhrade jednotlivých zubov ako piliere pod fixné alebo snímateľné zubné náhrady.

AJ JEDEN CHÝBAJÚCI ZUB ZNÍŽI KVALITU A RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Krásny úsmev a perfektné zuby vám dodajú sebavedomie a dôveru v seba samého. V poslednom desaťročí dosiahla implantológia veľký rozmach, vďaka čomu sa zdokonalili materiály, tvary implantátov a v neposlednom rade aj spôsob ich upevnenia v čeľusti.

ČO JE ZUBNÝ IMPLANTÁT

Zubný implantát je titánový pilier, ktorý chirurgickým zákrokom nahradí koreň toho zubu, ktorý si to vyžaduje. Titán je spravidla ľudským telom prijatý bez akýchkoľvek komplikácií a alergie naň sú veľmi zriedkavé. Tento umelý koreň tvorí základ pre dlhodobé upevnenie protetickej nadstavby, a zároveň vypĺňa medzeru po chýbajúcom zube. Implantáty sa používajú k náhrade jedného alebo aj viacerých zubov.

PREDBEŽNÉ VYŠETRENIE

Liečba začína dohovorom o vašich prianiach a predstavách. Následne naplánujeme miesto pre zavedenie implantátu za využitia najmodernejších röntgenových prístrojov s trojdimenzionálným rozlíšením, ktoré máme k dispozícií.

POSTUP IMPLANTÁCIE

Zákrok sa samozrejme realizuje v lokálnom znecitlivení operovaného miesta. Po prípadnej extrakcii nefunkčných zubov dochádza k obnaženiu povrchu ďasna, kde sa nachádzali pôvodné zuby. Navŕtanie do hĺbky 2- 3 cm sa prevádza do kosti, kde sa predtým nachádzal pôvodný koreň zubu. Do tohto vrtu sa následne vpraví titánový nosný hrot, ktorý má závitový systém, čím sa zabráni nežiaducim pohybom zuba. Táto časť zákroku je minimálne bolestivá a trvá približne 20 až 30 minút. V ďalšom kroku sa vyrobí odtlačok, ktorý po zatuhnutí putuje k ďalšiemu spracovaniu. Výroba koruniek sa uskutočňuje v zubnom laboratóriu a za priaznivých podmienok je možné zavedenie implantátu a jeho zaťaženie protetickou náhradou v rovnaký deň. Doba hojenia sú minimálne 3 mesiace v prípade dolnej čeľuste a 6 mesiacov v prípade hornej čeľuste. Z dlhodobého hľadiska je úspešnosť zavedenia v dolnej čeľusti 95% a v hornej čeľusti 90%.

MOŽNÉ KOMPLIKÁCIE

Rovnako ako pri všetkých chirurgických zákrokoch aj zavádzanie implantátov môže byť do istej miery spojené s určitými zdravotnými rizikami, ktoré sa však vyskytujú veľmi zriedkavo. Implantácia môže zlyhať následkom fajčenia, užívania niektorých druhov liekov alebo nedostatočným množstvom kostnej hmoty v oblasti implantátu. Alergia na titán alebo iný kov, z ktorého je implantát zhotovený, je veľmi vzácna a prakticky sa nevyskytuje.

KEDY POUŽIŤ ZUBNÝ IMPLANTÁT

Zdravé zuby plnia okrem životne dôležitých funkcií ako hryzenie a žuvanie, aj funkciu estetickú, pretože sú dôležité pre celkový výraz a vzhľad našej tváre. Úsmev je základom pre osobitý šarm a prirodzenú krásu, no zdravý chrup je tiež predpokladom pre bezchybnú výslovnosť. K strate vlastných zubov môže viesť behom života mnoho dôvodov, a najčastejšou príčinou býva úraz, ochorenie ďasien alebo zubný kaz.

Zubný implantát spĺňa všetky funkcie pôvodného zubu, a navyše je jeho prirodzenou a vernou kópiou. Vhodným kandidátom na implantáciu je takmer každý. O vhodnosti implantácie rozhoduje špecialista, a teda zubný lekár, na základe informácii z 3D CT snímku a ďalších skutočností. Pre úspešnú implantáciu je nevyhnutné, aby denzita čeľustnej kosti bola dostatočne kvalitná, pacient bol schopný dôkladne prevádzať dentálnu hygienu a jeho organizmus disponoval normálnou schopnosťou hojenia rán.

Centrum implantológie IMPLANTCARE®

Hľadáte kliniku pre svoje implantáty? Vďaka spolupráci s klinikou IMPLANTCARE® vo Viedni sme pre vás schopní zabezpečiť modernú, profesionálnu implantologickú službu na východnom Slovensku v Košiciach.

Objednajte sa na konzultáciu a plán ošetrenia
Zdieľaj na sociálnych sieťach: