Sledujte nás na:
  • sk
  • en

 

mudr-vladimir-katana

MUDr. Vladimír Katana, MHA

Dentoalveolárny chirurg Implantológ Protetik Stomatológ

Všeobecné informácie

Zhrnutie Popri práci, ktorá ho v živote napĺňa sa kontinuálne venuje vzdelávaniu a odbornému rastu. Absolvoval množtvo školení na Slovensku aj v zahraničí.
Dátum narodenia 14. august 1984
Zamestnanie Od roku 2008 po súčastnosť, zamestnaný na klinike stomatológie maxillofaciálnej chrirurgie UNLP pod vedením prednostu kliniky a primára na oddelení dentoalveolárnej a maxillofaciálnej chirurgie.

Vzdelanie a odbornosť

2012 – súčasnosť Stomatologická klinika HOLLYWOODSMILE s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, Slovenská republika
2008 – súčasnosť Klinika stomatológie maxillofaciálnej chrirurgie UNLP
2011 – 2012 Súkromná stomatologická ambulancia DemiDent
2008 Lekárska fakulta, UPJŠ Košice
Zdieľaj na sociálnych sieťach: